Organizační složka zahraniční osoby

společnost

Obrovskou výhodou založení organizační složky v dané zemi je zejména nízký finanční náklad, pakliže chcete založit organizační složku zahraniční osoby v České republice, nepotřebujete základní kapitál. Důvodem je skutečnost, že nezakládáte novou společnost, nýbrž organizační složku ve vaší společnosti, jež byla již… Read more

Jak založit akciovou společnost

společnost

Základní kapitál akciové společnosti je tvořen akciemi, s čímž je spojeno právo akcionáře jakožto společníka podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku společnosti. Společníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba, zakladatelem akciové společnosti může být i stát. Akciová… Read more

Výhody založení s.r.o.

budova

Společnost s.r.o. patří v dnešní době k nejoblíbenější formě v podnikání v ČR. Založení společnosti je však náročné jak z hlediska času, tak i peněz. Začít s podnikatelskou činností formou právnické osoby není vůbec jednoduché, neboť množství dokumentů a formalit, které musí začínající podnikatel vyřídit, je… Read more

Komu se vyplatí založit s.r.o.

firma

Pokládáte si otázku, komu se vyplatí založit s.r.o.? Založit s.r.o. se vám vyplatí v případě, že očekáváte vyšší obraty a určitá rizika tehdy, kdy vám jde o vybudování a růst firmy, jež má trhu jméno a hodnotu, ale i v případě, že… Read more

Jak založit prosperující firmu?

firma

Ptáte se sami sebe, jak založit prosperující firmu? Vybudování kvalitní a prosperující firmy z ničeho nemusí být bezpodmínečně složité, jak se vám na první pohled může zdát. Založení firmy je velmi zdlouhavý proces, kterému se můžete zcela vyhnout, pokud zvolíte společnosti,… Read more

Co hrozí při nezveřejnění účetní závěrky?

dokument

Jednou z povinností účetních je zveřejnění účetní závěrky a dalších informací, které souvisejí s účetnictvím. Mnoho podnikatelů a firem tuto povinnost mnohdy podceňuje a ani ji neplní, což potvrzují i nejrůznější průzkumy. Přitom je její zveřejnění nařízeno zákonem o účetnictví a za… Read more

Elektronické doklady – jak na ně?

doklad

Jak nakládat s elektronicky zasílanými doklady? Zdánlivě nejjednodušší je situace s elektronickými doklady, jež nejsou opatřeny ani elektronickým podpisem, elektronickou značkou, ani žádnou ochranou proti tisku. Tyto doklady je nutné vytisknout a následně s nimi zacházet jako s běžnými papírovými doklady. Ideální je tisknout… Read more