Jak zaúčtovat založení společnosti

firma

Chystáte si založit si vlastní společnost a nevíte, jak zaúčtovat založení společnosti? Nemusíte si již tím, jak zaúčtovat založení společnosti, lámat hlavu, přinášíme vám návod, díky kterému již budete vědět, jak na to.

Nejrozšířenější právní formou podnikání jsou v České republice společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Základní kapitál firmy je souhrnem peněžitých, ale i nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti. Od roku 2014 činí výše základního kapitálu 1 Kč, výši kapitálu musíte bezpodmínečně uvést ve společenské smlouvě, a rovněž musí být zapsána do obchodního rejstříku. Nevíte si rady, jak zaúčtovat založení společnosti? Čtěte dále, poradíme vám.

Společnost s.r.o. má povinnost vést účetnictví, tuto povinnost je nutné plnit již ode dne jejího vzniku, což ve své podstatě znamená ode dne zápisu do obchodního rejstříku až do svého zániku. Zákonem je stanoveno účetní období na dvanáct po sobě jdoucích měsíců, je však možné v případě vzniku účetní jednotky v období tří měsíců před koncem kalendářního roku účetní období a příslušnou dobu prodloužit.

Ke dni vzniku vykáže firma v zahajovací rozvaze výši svého základního kapitálu. Rovněž vykáže i její kapitálovou strukturu tvořenou uhrazenými, popřípadě neuhrazenými vklady. Účetní jednotka poté vyjádří neuhrazené vklady na straně aktiv zahajovací rozvahy v položce A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Uhrazené vklady se uvádějí v příslušných položkách aktiv rozvahy.

Poté, co je sestavena rozvaha, přichází na řadu otevírání účetních knih. Otevírání účetních knih probíhá prostřednictvím účtu účtové skupiny 70 – Účty rozvažné. Základní kapitál účetní jednotka se zaúčtovává na vrub účtu 70x – Počáteční účet rozvažný souvztažně s účtem 41x – Základní kapitál a kapitálové fondy. Splacený peněžitý vklad je nutné zaúčtovat na vrub účtu 22 – Účty v bankách a ve prospěch počátečního účtu rozvážného. Jestliže není splacen základní kapitál, je třeba účtovat na vrub účtu skupiny 35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva souvztažně s počátečním účtem rozvažným.

Další povinností společnosti s.r.o. je vytvoření rezervního fondu, který můžete vytvořit například tak, že vytvoříte rezervní fond při vzniku společnosti nebo při zvyšování základního kapitálu společníků nad výši vkladů. Zpravidla však společnosti volí tvorbu zákonného rezervního fondu ze zisku běžného účetního období po zdanění tak, jak je to určeno obchodním zákoníkem.

Co je základním zdrojem přídělu do rezervního fondu? Tím je účetní zisk, z toho důvodu můžete volně disponovat jedině s tou částí zisku, která zbyde po povinném přídělu do rezervního fondu. O použití rezervního fondu rozhodují jednatelé firmy, k tomuto fondu však mají omezené pravomoci, použití rezervního fondu se váže na krytí ztrát firmy, musí však o tom informovat valná hromada.

Jestliže se chystáte založit si společnost, ale nechcete ztrácet příliš mnoho času, vyplatí se vám využít služeb firem, které se specializují na založení společnosti na klíč, popřípadě využijte rovnou možnosti nákupu ready made společnosti a nastartujte svou podnikatelskou činnost bez zbytečného čekání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *