Kdo je jednatel firmy

firma

Ve vedení společnosti zpravidla figuruje osoba označená jako jednatel. Kdo je jednatel firmy? Víte, co tato funkce přesně obnáší a kdo ji může vykonávat?

Kdo je jednatelem firmy?

Jednatel je tím nejvyšším ve firmě a velmi často i bývá spojen s majitelem firmy. V žádném případě se však nemusí tyto dvě funkce rovnat, jednatel nemusí být vždycky majitelem či společníkem, a naopak.

Jednatel je však osobou, jež je zodpovědná za hospodaření společnosti, a rovněž navenek zastupuje firmu. Funkci jednatele ukládá české obchodní právo, jde o funkci, jež musí figurovat v každé společnosti s r.o., a to i u ready made společností.

Zpravidla se v malých společnostech role majitele, jednatele či společníka kryjí, oproti tomu ve velkých firmách je jednatel jmenován.

Jednatel má ze své funkce značné pravomoci, ale i obrovskou zodpovědnost. Jménem firmy může například uzavírat smlouvy a do značné míry ovlivňovat hospodaření firmy. Podmínkou toho, aby se mohl člověk stát jednatelem, musí se jednat o osobu zletilou, která může vykonávat právní úkony. Zajímavostí je, že jednatel má zákaz konkurence, což znamená, že nesmí stejnou funkci vykonávat u jiné firmy s podobnou či stejnou působností. Rovněž musí jednatel zachovávat mlčenlivost o hospodaření firmy a nesmí vyzradit žádné důvěrné a citlivé informace. Jednatel musí o hospodaření firmy informovat v pravidelných intervalech valnou hromadu firmy. Mezi povinnosti jednatele rovněž patří zajištění řádného vedení účetnictví – sestavení roční uzávěrky apod.

Rovněž musí jednatel vést seznam společníků a v pravidelných intervalech ho aktualizovat na stránkách obchodního rejstříku. Dále jednatel svolává valnou hromadu, jež se musí uskutečnit vždy do dvou po sobě jdoucích let. V opačném případě může soud rozhodnout o zrušení společnosti.

Chtěli byste si založit novou firmu, ale nechcete se o to snažit svépomocí? Pak využijte možnosti firem, které nabízejí založení společnosti na klíč, ale i další služby, jako je například poskytnutí sídla společnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *