Likvidace akciové společnosti

likvidace

Akciovou společnost lze zrušit dobrovolně, a to na základě vlastního rozhodnutí společnosti, nebo vynuceně – například z nařízení soudu z důvodu zrušení oprávnění k provozování činnosti nebo v případech, kdy se minimálně dva roky po sobě nekonala valná hromada, či nebyly zvoleny orgány společnosti. Mezi příčiny zrušení společnosti na základě vlastního rozhodnutí patří uplynutí lhůty, pro kterou byla společnost založena, dosažení účelu, popřípadě o jeho zrušení rozhodly orgány společnosti. Zrušení akciové společnosti může být provedeno s likvidací nebo bez likvidace.

Nevíte si rady s tím, jak založit sro? Využijte služeb firem, kteří se na zakládání firem specializují, popřípadě využijte možnosti koupě ready made společností.

Zrušení akciové společnosti bez likvidace

Akciovou společnost můžete zrušit bez likvidace z důvodu fúze, kdy se společnosti slučují nebo převodem jmění na akcionáře či rozdělením. Jde se o zrušení společnosti s právním nástupcem. Při zrušení společnosti je velice důležité provést ocenění obchodního majetku.

V případě fúze jde sloučení několika společností a musí být schválena všemi společnostmi, které se sloučení účastní. Každá společnost má povinnost zpracovat písemnou zprávu, ve které jde zejména o hodnocení ekonomické a právní důsledky fúze. Následně je nutné vypracovat zprávu o přezkoumání fúze. Oba tyto dokumenty musí být schváleny všemi akcionáři.

Rozdělení společnosti se musí schválit valnou hromadou, nástupnickou společností může být pouze akciová společnost či společnost s ručením omezeným. Někdy se vyžaduje souhlas státního orgánu a je nutné zpracovat zprávu o rozdělení zanikající společností.

Převod jmění musí opět rozhodnout valná hromada, v případě, že dojde k převeedení jmění, musí být ostatní akcionáři vypořádáni.

Likvidace akciové společnosti

O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada a pro její přijetí je nezbytné mít minimálně 2/3 hlasů. Je nezbytné si o něm pořídit notářský zápis. Likvidaci akciové společnosti provádí likvidátor, který je jmenován valnou hromadou společnosti. Likvidační zůstatek je rozdělován mezi akcionáře v poměrné výši jmenovitých hodnot jejich akcií.

Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře ve chvíli, kdy jsou uspokojeny všechny nároky věřitelů. Likvidátor akcionáře vyzve zákonem stanoveným způsobem k tomu, aby akcie společnosti byly vráceny. Společnost zanikne dnem, kdy je vymazána z obchodního rejstříku.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *