Náležitosti daňového dokladu

doklad

Daňový doklad je pojmem, který se nachází v zákoně o dani z přidané hodnoty a v zákoně o spotřebních daních. Jde o externí účetní doklad, který je vyhotovován plátcem DPH za každé zdanitelné plnění pro jiného plátce. Výjimkou je pouze doklad o použití podle § 29 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.

Jaké jsou náležitosti daňového dokladu? Vymezuje je § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Musí v něm být obsažené tyto údaje:

 • obchodní firma či jméno a příjmení (popř. název), dodatek ke jménu a příjmení (popř. názvu), sídlo plátce, jež uskutečňuje zdanitelné plnění
 • daňové identifikační číslo plátce, jež uskutečňuje zdanitelné plnění
 • obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení, popř. názvu, sídlo, pro kterou se uskutečňuje plnění
 • daňové identifikační číslo, jestliže je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • datum vystavení daňového dokladu,
 • datum uskutečnění plnění či datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pakliže se liší od data vystavení daňového dokladu
 • jednotková cena bez daně, popřípadě sleva v případě, že není obsažena v jednotkové ceně
 • základní, snížená nebo druhá snížená sazba daně, popřípadě sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené o povinnost uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo 47 zákona o dani z přidané hodnoty
 • výši daně, která může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů

Jelikož je daňový doklad zpravidla i účetním dokladem, musí mít rovněž i jeho náležitosti. Pokud jsou součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, popřípadě osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny výše ceny bez daně celkem, a také výše daně celkem oddělené dle jednotlivých sazeb daně.

Chcete začít s podnikáním, ale nechcete se do toho pouštět svépomocí? Pak využijte služeb společností, které se zabývají založením společností na klíč. Chcete začít podnikat okamžitě? Pak si můžete vybrat z jejich nabídky ready made společností s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *