Náležitosti smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným

budova

Založení společnosti s ručením omezeným je běh na dlouhou trať, neboť musíte vykonat celou řadu administrativních a byrokratických úkonů, které jsou k založení společnosti potřeba. Chcete se založení společnosti svépomocí vyhnout? Pak využijte možností služeb, které vám nabízejí společnosti, které se zakládáním společností na klíč zabývají. Rovněž můžete využít doplňkových služeb, mezi které patří například poskytnutí sídla společnosti.

Založení společnosti je upraveno v ustanovení § 57 obchodního zákoníku, společnost s ručením omezeným je pak upravena v ustanovení § 105 a násl. obchodního zákoníku.

Kdy je společnost s ručením omezeným založena? Je tomu tak v okamžiku podepsání společenské smlouvy, jestliže je jen jediný zakladatel, je společenská smlouva nahrazena zakladatelskou listinou. Jak společenská smlouva, tak i zakladatelská listina musí mít formu notářského zápisu. Jaké jsou náležitosti smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným? To si upřesníme níže.

Náležitosti smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným

  • Firma a sídlo společnosti
  • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby
  • předmět podnikání
  • výše základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu
  • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti
  • jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje,
  • určení správce vkladu,
  • jiné údaje vyžadovány obchodním zákoníkem (například údaje o rezervním fondu, a v případě, že vložen do společnosti při jejím založení nepeněžitý vklad, další obligatorní náležitostí společenské smlouvy je uvedení předmětu nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka).

Poté, co je podepsána společenská smlouva, popřípadě zakladatelská listina, je nutné složit základní kapitál, který činí alespoň 1 Kč. Základní kapitál musí být uložen na bankovní účet, který je veden na jméno společnosti. Bankovní účet zakládá správce vkladu, který je uveden ve společenské smlouvě. Jestliže je založena společnost pouze jedním zakladatelem, musí být celý základní kapitál splacen.

Společnost s.r.o. vzniká dnem, kdy je zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku je možné podat až poté, co je společnost založena. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává společnost u příslušného rejstříkového soudu a musí být podepsán všemi jednateli. Podpisy musí být úředně ověřeny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *