Sbírka listin rejstříkového soudu

sbírka listin

Všechny společnosti, které jsou zapsány do obchodního rejstříku, mají povinnost zveřejnit některé své dokumenty ve sbírce listin rejstříkového soudu (obchodního rejstříku). Pro některé zvláštní skupiny právnických osob mohou existovat jiná pravidla stanovená zvláštními právními předpisy.

Co je vlastně sbírka listin? Jedná se o dokumenty, které poskytují hlavně údaje o hospodaření firmy. Ve sbírce listin obchodního rejstříku tak naleznete například notářské zápisy, účetní uzávěrky, výroční zprávy. Sbírka listin je vedena na rejstříkovém soudu.

Co patří do sbírky listin rejstříkového soudu?

 • Výroční zprávy
 • Řádné, mimořádné a konsolidované účetní uzávěrky (nejsou-li součástí výroční zprávy), je-li vyžadováno jejich vyhotovení právním předpisem
 • Návrh rozdělení zisku a jeho konečná podoba nebo vypořádání ztráty (jestliže nejsou součástí řádné účetní uzávěrky)
 • Práva o vztazích mezi propojenými osobami § 66a odst. 9 obchodního zákoníku

Kdy je třeba uložit dokumenty do sbírky listin? Po jejich ověření auditorem a schválení příslušným orgánem se zveřejňují, a to ve lhůtě 30 dní od splnění obou podmínek, nejpozději však do konce následujícího účetního období (bez ohledu na to, jestli byly dokumenty schváleny).

Soud může firmě, která nesplnila povinnost založení dokumentů do sbírky listin rejstříkového soudu, uložit pokutu podle § 200 občanského soudního řádu, a to do výše 20 tisíc Kč. Finanční úřad může těmto firmám vyměřit pokutu až do výše 3 % hodnoty aktiv společnosti.

Jakým způsobem listiny zakládat?

 • Prostřednictvím datové schránky společnosti
 • Prostřednictvím elektronické podatelny příslušnému rejstříkovému soudu
 • Formou elektronického podání (e-mail)
 • Poštou naskenované na CD

Dbejte při zakládání do sbírky listin těchto pravidel:

 • Každá jednotlivá listina se předává jako jeden PDF soubor, aby nešlo rozdělit jednu listinu do více dokumentů PDF
 • Velikost jednoho PDF dokumentu nesmí být větší než 150 kB na 1 stranu listiny
 • PDF listiny můžete ověřit zaručeným elektronickým podpisem a nastavit zabezpečení
 • PDF soubory do celkové velikosti 8 MB na jedno podání můžete předat pomocí elektronické pošty, jestliže bude velikost souboru větší, je nutné jej zaslat poštou na CD
 • Soud nepřijímá maily, které nejsou s elektronickým podpisem

Chcete si založit společnost? Pak využijte služeb společností, které nabízejí založení společnosti na klíč, ale i další služby, jako je například virtuální asistentka či poskytnutí sídla společnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *