Založení ready made akciových společností

firma

Akciová společnost je spolu se společností s ručením omezeným nejpopulárnější právní formou obchodní společnosti. Založení akciové společnosti není zrovna jednoduché, pokud si chcete ušetřit čas, můžete využít založení ready made akciových společností, které nabízejí firmy specializující se na založení firem na… Read more

Koupit ready made akciové společnosti

budova_

Chtěli byste začít s podnikáním a zvolili jste jako právní formu akciovou společnost? V České republice je nejvyužívanější obchodní společností společnost s ručením omezeným, a za ní je právě akciová společnost. Tuto formu je vhodné zvolit zejména u větších projektů, které rovněž vyžadují… Read more

Koupit ready made akciová společnost

firma

Druhou nejvyužívanější obchodní společností v ČR je akciová společnost, populárnější je už jen společnost s.r.o. Akciová společnost se využívá zejména u větších projektů, které rovněž vyžadují vyšší finanční investice. U akciové společnosti činí základní kapitál 2 miliony korun, založení akciové společnosti… Read more

Jak založit akciovou společnost

společnost

Základní kapitál akciové společnosti je tvořen akciemi, s čímž je spojeno právo akcionáře jakožto společníka podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku společnosti. Společníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba, zakladatelem akciové společnosti může být i stát. Akciová… Read more

Ready made Hradec Králové

firma

Slyšeli jste již pojem ready made společnost a nevíte, co si pod tímto pojmem představit? Ready made společnost je firma, kterou společnosti, které ready made Hradec Králové nabízejí, založily jenom za účelem dalšího prodeje podnikateli, aby mu tím usnadnili start… Read more

Likvidace akciové společnosti

likvidace

Akciovou společnost lze zrušit dobrovolně, a to na základě vlastního rozhodnutí společnosti, nebo vynuceně – například z nařízení soudu z důvodu zrušení oprávnění k provozování činnosti nebo v případech, kdy se minimálně dva roky po sobě nekonala valná hromada, či… Read more

Prodej akciových společností

podnikání

Akciová společnost je druhá nejvyužívanější obchodní společnost v ČR, populárnější je už jen společnost s ručením omezeným. Jedná se o vhodnou formu podnikání zejména u větších projektů, které rovněž vyžadují vyšší finanční investice. Základní kapitál u akciové společnosti činí 2 miliony Kč,… Read more

Likvidace společnosti

budova

Zrušení a zánik společností je upraven v § 68 a následujících právních předpisech obchodního zákoníku. Pokud chcete ukončit podnikatelskou činnost obchodní společnosti, musíte postupovat podle zákonných ustanovení. Nejprve dochází podle obchodního zákoníku ke zrušení společnosti a až následně k zániku společnosti…. Read more

Založení akciové společnosti

firma

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen akciemi. S tím je spojené právo akcionáře jakožto společníka podílet se na jejím řízení, zisku a likvidačním zůstatku. Akciová společnost zodpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníkem se může stát… Read more