Likvidace akciové společnosti

likvidace

Akciovou společnost lze zrušit dobrovolně, a to na základě vlastního rozhodnutí společnosti, nebo vynuceně – například z nařízení soudu z důvodu zrušení oprávnění k provozování činnosti nebo v případech, kdy se minimálně dva roky po sobě nekonala valná hromada, či… Read more

Likvidace společnosti

budova

Zrušení a zánik společností je upraven v § 68 a následujících právních předpisech obchodního zákoníku. Pokud chcete ukončit podnikatelskou činnost obchodní společnosti, musíte postupovat podle zákonných ustanovení. Nejprve dochází podle obchodního zákoníku ke zrušení společnosti a až následně k zániku společnosti…. Read more