Jak založit s.r.o. od 1. 1. 2015

commercial building

Jak založit s.r.o. od 1. 1. 2015? Založení s.r.o. je velmi zdlouhavé, složité, ale rovněž i finančně náročné. Přispívá k tomu fakt, že společnosti s ručením omezeným jsou nejčastější formou užívanou podnikateli pro zahájení podnikatelské činnosti. V případě založení společnosti sice… Read more

Založení a vznik obchodní společnosti

budova

Při zřizování obchodních společností české obchodní právo rozlišuje dvě stádia – prvním stádiem je založení obchodní společnosti, které je učiněno uzavřením společenské smlouvy, druhým stádiem je vznik obchodní společnosti, který nastává zápisem do obchodního rejstříku. Obchodní společnost založená podle českého… Read more