Založení ready made akciových společností

firma

Akciová společnost je spolu se společností s ručením omezeným nejpopulárnější právní formou obchodní společnosti. Založení akciové společnosti není zrovna jednoduché, pokud si chcete ušetřit čas, můžete využít založení ready made akciových společností, které nabízejí firmy specializující se na založení firem na… Read more

Jak založit akciovou společnost

společnost

Základní kapitál akciové společnosti je tvořen akciemi, s čímž je spojeno právo akcionáře jakožto společníka podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku společnosti. Společníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba, zakladatelem akciové společnosti může být i stát. Akciová… Read more

Založení akciové společnosti

firma

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen akciemi. S tím je spojené právo akcionáře jakožto společníka podílet se na jejím řízení, zisku a likvidačním zůstatku. Akciová společnost zodpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníkem se může stát… Read more