Založení nové společnosti

budova

Rozhodli jste se, že se pustíte do založení nové společnosti? Chcete začít podnikat, ale nevíte, jak začít? Pak čtěte dále. V dnešním článku vám poradíme, jak na založení nové společnosti.

Předně byste měli vědět, že založení nové společnosti je poměrně složitý proces, který vás bude stát i moře času. Co byste měli vykonat pro to, aby byla nová společnost založena co nejrychleji a bez problémů?

V první řadě je nutné nastudovat zákony o obchodních společnostech, živnostenský zákon, občanský soudní řád, zápis do obchodního rejstříku, některé daňové zákony, vyhlášky atd.

Následně je bezpodmínečně nutné sepsat zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu u notáře, v níž musí být uveden název a sídlo firmy, předmět podnikání, údaje o společnících, výši základního kapitálu a vklad společníků, jména jednatelů a to, jak jednají jménem společnosti.

Náležitosti zakladatelské listiny (společenské smlouvy)

  • Název a sídlo firmy
  • Předmět podnikání
  • Údaje o společnících
  • Výše základního kapitálu a vklad společníků
  • Jména a bydliště jednatelů a způsob, jakým jednají jménem firmy
  • Jména a bydliště členů dozorčí rady
  • Určení správce vkladu
  • a další povinné údaje

Jak postupovat dále? Pro založení nové společnosti je dále nezbytně nutné založit si bankovní účet, na který vložte základní kapitál. Chcete investovat do společnosti kromě peněz i jiné prostředky? Pak je nutné, abyste zařídili u soudu podání návrhu na jmenování soudního znalce, který zajistí ocenění nepeněžitého vkladu. Soud následně toto ocenění uzná.

Dále musíte obstarat další potřebné dokumenty, kterými jsou například výpis z rejstříku trestů či souhlas o užívacím právu od pronajímatele či vlastníka prostor, ve kterých budete mít sídlo společnosti.

Splnili jste již všechny výše uvedené náležitosti? Pak přejděte k dalšímu kroku, kterým je návštěva živnostenského úřadu a pořízení výpisu z živnostenského rejstříku. Pro zápis do obchodního rejstříku musíte přiložit mnoho dokumentů, jako například čestné prohlášení jednatele, podpisový vzor jednatele, prohlášení správce vkladu či souhlas se zápisem do obchodního rejstříku jednatele a společníků.

Říkáte si, že proces zakládání nových společností je na vás přece jen poměrně zdlouhavý a složitý? Pak využijte společností, které se specializují na založení společnosti na klíč. Využijte řady doplňkových služeb, kam můžeme zařadit například poskytnutí sídla společnosti či virtuální asistentku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *