Založení společnost s ručením omezeným

Budova

Dostali jste dobrý nápad a rozhodli jste se, že si založíte společnost? Pak byste měli vědět, že založení společnosti s ručením omezeným je poměrně složitý proces, a to nejen časově, ale i finančně.

Víte, co všechno musíte vykonat pro to, abyste se založením společnosti s ručením omezeným byli úspěšní a váš pokus o založení společnosti se neprotáhl k několikaměsíční záležitosti? Že nevíte? Pak je tento článek určen právě vám.

V první řadě byste si měli ujasnit, v jakém oboru chcete rozjet svou podnikatelskou činnost. Poté je nezbytně nutné, abyste si nastudovali zákony o obchodních společnostech, živnostenský zákon, občanský soudní řád, některé daňové zákony, vyhlášky či zápis do obchodního rejstříku.

Pokud zakládáte novou společnost, je třeba sepsat zakladatelskou smlouvu (popřípadě zakladatelskou listinu) u notáře, do které je uveďte:

  • Název a sídlo firmy
  • Předmět podnikání
  • Údaje společníků
  • Výše základního kapitálu
  • Vklad společníků
  • Jména a bydliště jednatelů + způsob jejich jednání jménem firmy
  • Jména a bydliště členů dozorčí rady
  • Určení správce vkladu
  • Další zákonné údaje

Ve chvíli, kdy bude sepsána zakladatelská smlouva, je nutné zajít do banky a založit si tam bankovní účet, na který následně vložíte základní kapitál. Není to však jednoduché pro ty osoby, které by rády do společnosti kromě peněz investovaly i něco jiného. Pokud se váš to týká, je nutné u soudu zařídit podání návrhu na jmenování soudního znalce, který zajistí ocenění nepeněžitého vkladu. Soud následně toto ocenění uzná.

Při založení společnost s ručením omezeným byste měli myslet především na obstarání všech potřebných dokumentů, které k tomu jsou potřebné. Patří sem například výpis z trestního rejstříku či souhlas o užívacím právu od pronajímatele (popřípadě vlastníka) prostor, v němž bude sídlo vaší společnosti.

Následně navštivte živnostenský úřad a zajistěte si zde výpis z živnostenského rejstříku. Při návrhu na zápis do obchodního rejstříku musíte přiložit celou řadu dokumentů, patří sem například čestné prohlášení jednatele, podpisový vzor jednatele, prohlášení správce vkladu či souhlas se zápisem do obchodního rejstříku jednatele a společníků.

Založení společnost s ručením omezeným je skutečně náročný proces, který vyžaduje mnoho času, ale i finančních prostředků. Chcete-li se zbavit všech starostí, které jsou s tím spojeny, využijte služeb firem, které se zabývají založením společností s. r. o. na klíč. Tyto společnosti však nabízejí zájemcům možnost koupě ready made společnosti. Důvodem je skutečnost, že mohou začít se svou podnikatelskou činností hned. Součástí poskytovaných služeb těchto společností je také možnost virtuální asistentky či poskytnutí sídla společnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *