Založení společnosti Praha

company

Plánujete začít podnikat a rádi byste si za tímto účelem založili novou společnost? Nevíte však, jak je to se založením společnosti a co všechno je nutné vykonat k tomu, abyste mohli úspěšně založit společnost? Pak je právě pro vás určen tento článek.

Jak tedy na založení společnosti Praha? Ze všeho nejdříve byste měli nastudovat zákony o obchodních společnostech, živnostenský zákon, občanský soudní řád, zápis do obchodního rejstříku, některé daňové zákony, vyhlášky atd., ale mimo jiné i sepsat zakladatelskou listinu (popřípadě společenskou smlouvu) u notáře, v níž musí být uvedeny údaje jako název a sídlo společnosti, předmět podnikatelské činnosti, údaje o společnících, výši základního kapitálu a vklad společníků, jména jednatelů a to, jak jednají jménem společnosti.

Zakladatelská listina (popř. společenská smlouva) musí obsahovat:

  • Název a sídlo společnosti
  • Předmět podnikatelské činnosti
  • Údaje o společnících
  • Výše základního kapitálu a vklad společníků
  • Jména a bydliště jednatelů a způsob, jakým jednají jménem firmy
  • Jména a bydliště členů dozorčí rady
  • Určit správce vkladu
  • + další zákonné údaje

Posléze si musíte založit bankovní účet, na který vložíte základní kapitál, pokud byste chtěli kromě peněz do společnosti investovat také jiné prostředky, zařiďte u soudu návrh na jmenování soudního znalce. Ten zajistí ocenění nepeněžitého vkladu, který soud následně uzná.

Pro založení společnosti Praha musíte obstarat všechny potřebné dokumenty – například výpis z rejstříku trestů či souhlas o užívacím právu od pronajímatele či vlastníka prostor, ve kterých budete mít sídlo firmy.

Máte již všechny výše uvedené náležitosti pro založení společnosti Praha splněny? Pak je nejvyšší čas zajít na živnostenský úřad a pořídit výpis z živnostenského rejstříku. Aby mohla být vaše společnost zapsána do obchodního rejstříku, je nutné přiložit mnoho dokumentů – kupříkladu čestné prohlášení jednatele, podpisový vzor jednatele, prohlášení správce vkladu či souhlas se zápisem do obchodního rejstříku jednatele a společníků.

Nechcete se pouštět do založení společnosti Praha svépomocí? Využijte tedy společností, které se specializují na založení společnosti na klíč. Můžete však využít také doplňkových služeb, jako je například poskytnutí sídla společnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *