Založení a.s. a ready made a.s. společnost

Základní fakta o akciové společnosti

 • Akciovou společností je taková společnost, jejíž základní kapitál tvoří akcie. S nimi jsou spojena práva akcionáře, a to jako společníka, podílet se na jejím řízení, zisku a likvidačním zůstatku. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníkem může být osoba fyzická i osoba právnická.
   
 • Minimální výše základního kapitálu činí 2 000 000 Kč. Při založení společnosti s veřejnou nabídkou akcií je základní kapitál 20 000 000 Kč.
   
 • Obchodní jméno společnosti musí obsahovat označení akciová společnostnebo zkratku akc. spol.“ nebo zkratku a.s.“. Akcie mohou být vydány v tištěné listinné podobě nebo mohou existovat v zaknihované podobě jako virtuální.
   
 • Akcie musí obsahovat:
  • název firmy a sídlo společnosti,
  • jmenovitou hodnotu,
  • označení formy akcie,
  • výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie a
  • datum emise.

Založení a. s. na míru

 • Založení akciové společnosti a její vznik je v České republice velmi náročný proces.  Zpravidla je potřeba odborná asistence. Je potřeba velmi precizně nastudovat, jaké kroky je třeba učinit všechny související byrokratické kroky jsou navíc poměrně zdlouhavé a složité. S námi ale chybu neuděláte.
   
 • Využijte našich ready made akciových společností, které přesně přizpůsobíme dle vašich požadavků a přání. Vyhnete se tak zdlouhavému studování a vyřizování i jakýmkoliv chybám, které díky našim bohatým zkušenostem dokážeme spolehlivě vyhnout.
   
 • K zakládání akciové společnosti máte možnost využít i našich dalších služeb. Nabízíme virtuální sídlo v Praze, Brně, Ostravě i jinde po celé České republice. Dále nabízíme pomoc se startem vaší společnosti, profesionální tvorbu webových stránek a vedení účetnictví.
   
 • Naše ready made společnosti mají navíc už vklad do základního kapitálu splacen, novému akcionáři se tento kapitál převádí pouze "účetně" na pokladně akciové společnosti.

 

Pomůžeme vám založit akciovou společnost tak, abychomo maximálně vyšli vašim požadavkům a pomohli vám dosáhnout maximální úspory času a pěněz.

Proč zvolit nás?


 • Patříme k nejlepším a nejlevnějším na českém trhu! Nabízíme založení společnosti již za 17 990 Kč a k tomu ZDARMA webové stránky s firemními údaji, které jsou od roku 2014 povinné.
 • Zařídíme vám společnost, kterou přihlásíme a registrujeme k DPH. Zbavíme vás starostí!
 • Nabízíme komplexní služby na míru. Založíme vám společnost, poskytneme vám sídlo firmy, postaráme se vám o účetnictví,  vytvoříme pro vás PROFI firemní web a zprostředkujeme vám celou řadu dalších služeb na míru.
 • Poskytneme vám celou řadu bonusových služeb. Od vytvoření loga, firemních předmětů, vedení účetnictví v prvních třech měsících zdarma až po virtuální aistentku.
 • Máme silné postavení na trhu. Patříme mezi přední poskytovatele poradenských služeb při založení společnosti v České republice i v zahraničí.
 • Jsme rychlí a spolehliví. Postaráme se o rychlý převod ready made společnosti, nabídneme vám individuální jednání, maximální spolehlivost a diskrétnost.